NEN3140

Veiligheid

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de Arbo-wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat alle elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

ARBO

De in de Arbowet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm EN 50110 en NEN 3140
(Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, Inspectie en onderhoud).

Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid.
Wanneer aan de bepalingen van de EN 50110 en NEN 3140 wordt voldaan, wordt ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt voor elektrische veiligheid voldaan.

NEN3140

NEN 3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen:

  • Elektrische arbeidsmiddelen moeten veilig te gebruiken zijn;
  • Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn;
  • Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid.

Keuringen

Om aan deze eerste van bovengenoemde onderwerpen te voldoen voert Relight Maintenance keuringen uit in het kader van de NEN3140. Hierbij moet u denken aan: verlengkabels, stekkerblokjes, lampen, lichttafels, rookmachines, enz. Kortweg, alles met een stekker. Dit doen we tevens voor zogenaamd 3-fase apparaten, zoals power-distro’s, motortakels, krachtkabel, dimmers, enz. Ook aardlekschakelaars kunnen we testen op juiste werking.

Certificeringen

Voor de certificering dient ieder object uniek te worden gecodeerd. Dit wordt gedaan met een wikkellabel of een sticker met daarop het unieke nummer, tevens voorzien van streepjescode voor toekomstige gebruiksdoeleinden.

Na de keuring wordt er een keuringssticker aangebracht ,zodat duidelijk zichtbaar is dat het object aan een keuring is onderworpen. De keuringen worden uitgevoerd met een NEN3140-tester, die ook jaarlijks gekalibreerd wordt. De testresultaten worden centraal opgeslagen en bijgehouden, zodat er snel en eenvoudig te zien is wanneer een product toe is aan een herkeuring.

Onze keurmeesters zijn opgeleid en gecertificeerd om de hoogste kwaliteit te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke eisen.