Hijsmiddelen

Soorten Hijsmiddelen

Bij hijsmiddelen kunt u denken aan allerlei soorten takels zoals elektrische kettingtakels, handtakels en rateltakels. Maar ook allerlei materialen die hierbij worden gebruikt, zoals steels, shackles, spansets en inkorthaken.

Onderhoud en inspectie

Onderhoud en inspectie van deze materialen vindt plaats conform de wettelijke eisen, maar ook conform de eisen van de desbetreffende fabrikant.
Dit houdt in dat er goed opgeleide en getrainde keurmeesters deze werkzaamheden uitvoeren. Allen hebben kennis van de wettelijke eisen.
Tevens volgen wij trainingen en opleidingen bij de fabrikanten van diverse merken hijsmiddelen om onze kennis van merkspecifieke zaken zo actueel mogelijk te houden.

Uitgebreide inspectie

Bij een inspectie worden alle takels allereerst onderworpen aan een visuele inspectie. Hierbij komen controlepunten aan bod aIs:

-correcte maatvoering
-uitgebogen haken
-gerekte of beschadigde kettingen
-remschijven nog in orde?
-scheuren in de behuizing
-uitslijten kettingdoorvoer.

Dit zijn maar enkele van de tientallen controlepunten waarop geïnspecteerd wordt.
Uiteindelijk vindt er een lastproef plaats, waarvoor een speciaal trekjuk aanwezig is.
Met een gekalibreerde lastcel wordt getest of het hijsmiddel de last op de juiste wijze kan vasthouden.

Overige hijsmiddelen worden ook visueel geïnspecteerd en waar nodig getest met een lastproef. Na deze uitgebreide inspectie  van alle gecontroleerde materialen wordt een certificaat opgemaakt, zodat er aangetoond kan worden dat de inspectie heeft plaatsgevonden.
Op de geïnspecteerde materialen komt een aanduiding dat deze gecontroleerd zijn, door middel van een sticker (in officiële jaarkleur) of op andere wijze.
De administratie van de uitgevoerde werkzaamheden is tegenwoordig net zo belangrijk als de inspecties zelf.

Inspectie op locatie

Deze werkzaamheden voerde Relight Maintenance al geruime tijd uit voor de eigen hijsmiddelen, maar sinds 2005 ligt de nadruk op dienstverlening aan derden.
Het is ook mogelijk dat wij deze inspecties op locatie voor u uitvoeren.

Hiervoor hebben we een “mobiele” test set, zodat we ook lastproeven op locatie kunnen uitvoeren en u uw hijsmiddelen slechts een korte tijd hoeft te missen.
Deze dienstverlening is uitermate geschikt voor locaties waar een “vaste” set geïnstalleerd is.

Relight Maintenance houdt zelf ook een agenda bij van de uitgevoerde inspecties voor derden, zodat u jaarlijks door ons herinnerd wordt dat de keuring er aan zit te komen.