Brancheorganisaties

Relight is actief betrokken bij brancheorganisaties

Kennis is macht en daarom blijven wij graag op de hoogte van Nederlandse en Europese normen, wet- en regelgeving. Relight is daarom deelnemer van een aantal brancheverenigingen en actief lid in enkele branchecommissies.

Door regelmatig overleg met binnen- en buitenlandse collega’s streven wij naar een verdere professionalisering van onze bedrijfstak. Onderwerpen waarover wij praten zijn:

  • arbozaken
  • regelgeving en milieu
  • normeringen voor een veiliger gebruik van onze verhuurmaterialen.

ARGH!

Relight heeft zitting in the Association of Riggers and Grounders in Holland !
Argh! is de Nederlandse belangenvereniging voor riggers en grounders. De vereniging werd in maart 2000 officieel opgericht door een aantal vaklui.

Argh! stelt zich het volgende tot doel:

“Het verenigen van een ieder die werkzaam is binnen of nauw betrokken is bij het vakgebied van rigging in Nederland, het behartigen van en opkomen voor hun belangen, het standaardiseren van werkwijzen en methoden, het bevorderen van veiligheid en veilige werkomstandigheden, het verkrijgen van erkenning voor de beroepsgroep, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.


NEN

Eind 2003 is NEN een normalisatieproject voor evenementen gestart.

Relight heeft zitting genomen in de normcommissie Evenementen (8020) binnen de afdeling Elektrotechniek en Constructieve eisen van het NEN.

Doel is het inrichten van een normalisatie-infrastructuur voor de evenementenbranche door het oprichten van een normcommissie ‘Evenementen’.

Doelstelling van deze normcommissie is het opstellen van (veiligheids)normen voor evenementen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met:

  • de omgeving (waaronder (publieks)veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu);
  • het aansluiten op elkaar en op bestaande normen en regels (compatibiliteit);
  • het goed bruikbaar zijn in de praktijk (leesbaar, effectiviteit en efficiency bevorderend);
  • ruimte bieden voor flexibiliteit (kaderscheppend document).